Zeeasuranties en Urk.


Martijn Derese, Lisa Vlaemminck &Veronika Bezdenejnykh nemen deze zomer Gallery Dada over.


Deze 3 jonge kunstenaars uit Gent steken wal. Ze hebben als artists in residence letterlijk en figuurlijk hun ding gedaan.Wij, van de Zeeasuranties en Urk tonen:

Zeeasuranties en Urk

Met Urk en Zeeasuranties

 

De zeeste en de asurantieste kunstwerken die men kan inbeelden.

We garanderen ook dat er geen gevaar heerst voor Urk in de happening. Met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. In de werken, op de vloer, of misschien in de bodem van uw glas. 

 

Naar dat ene verloren gevoel 

en of Urk.

WE zOeKeen UUrk!

 

MeTWerken vAN: Martijn Derese, Lisa Vlaemminck & Veronika Bezdenejnykh

 

De vriendelijke landrotten van Gallery Dada zijn zo vriendelijk hun ruimte voor ons ter beschikking te maken in het metropool Rotselaar. 

 

Iedereen is dus welkom op de vernisage, op zijn Urks of op zijn Zees en we tonen en we geven een mooie rondleiding en een thematische aanschouwelijking.

De tentoonstelling blijft lopen, elk zomerweekend

 

"Winter is dan wel komende, maar wij van Urk denken daar nog niet aan, en houden het nog zomers"

 

Wie zich afvraagt waar we het in godsnaam over hebben moet maar eens een blik werpen (PMD zakken zijn beschikbaar), maar wij weten het eerlijk gezegd zelf ook niet zo goed.

 


 

Martijn Derese
Is geboren in Gent op 2 december 1988. Zijn artistieke opleiding genoot hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (School of Arts) , waar hij zijn masterdiploma behaalde met grote onderscheiding voor de afstudeerrichting schilderkunst.

Zijn nieuw werk komt voornamelijk tot stand in zijn atelier te Gent. Met zijn werk speelt hij een kat-en-muisspel met populaire thema’s uit de multimediale wereld, vol spitsvondige verwijzingen naar de dynamische leefwereld van de 21ste-eeuwse mens. Niet toevallig is ook Pokémon al jaren één van zijn favoriete onderwerpen.

Voor het presenteren van zijn werk mikt hij vooral op niet voor de hand liggende omgevingen, zoals een auditorium (juni 2014), etalages (TrackZ 2012 en 2014), een kerk (Maria-Goretti Gent, 2013), een voormalige slachterswoning. Recent nog werkte hij samen met installatiekunstenaar Nicolas Bal in het project Next Gen 8th bit Bullshit (oktober 2014).

Het werk komt steeds voort uit een filosofisch onderzoek naar de conventionele blik die misschien slechts kan worden ontkracht door een bepaalde weergave van herkenbare beelden.

De beeldkeuze reikt vooral naar de eerste basiselementen van de herkenning, vooral het landschap, de zee en het stilleven. Ze gaan namelijk telkens stilzwijgend uit van een soort diepte en perspectief die in het werk worden onderzocht door zogenaamde incompatibele beeldverdelingen en variabelen. Buiten de geconstrueerde pogingen om de conventie te ontlopen, blijft er een gevoel over in de keuze van de beelden die dobbert tussen een verlangen naar kasseien wanneer je in exotische oorden vertoeft, en omgekeerd, als naar een gedicht van Heinrich Heines ein Fichtenbaum. 


Veronika Bezdenejnykh

Werd in 1990 geboren in Kazchstan en woont en werkt in Gent. Ze studeerde Vrije Kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (School of Arts) , 

Het werk komt steeds voort uit een filosofisch onderzoek naar de conventionele blik die misschien slechts kan worden ontkracht door een bepaalde weergave van herkenbare beelden.

De beeldkeuze reikt vooral naar de eerste basiselementen van de herkenning, vooral het landschap, de zee en het stilleven. Ze gaan namelijk telkens stilzwijgend uit van een soort diepte en perspectief die in het werk worden onderzocht door zogenaamde incompatibele beeldverdelingen en variabelen. Buiten de geconstrueerde pogingen om de conventie te ontlopen, blijft er een gevoel over in de keuze van de beelden die dobbert tussen een verlangen naar kasseien wanneer je in exotische oorden vertoeft, en omgekeerd, als naar een gedicht van Heinrich Heines ein Fichtenbaum. 


Lisa Vlaeminck 

Is geboren in Elsene in 1992. Haar artistieke opleiding genoot ze aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (School of Arts) , waar ze met grote onderscheiding haar masterdiploma voor de afstudeerrichting schilderkunst. haalde. 
Haar werk heeft één been in de exotiek en het andere in de rauwheid van de gevestigde aarde. De ijlheid van de ruimtevaart én de oer-mathematiek van de botaniek. De oermelancholie van een triestige plant gaat in dialoog met de esthetiek van een stripclub uit de jaren tachtig. Ijlheid en tastbaarheid worden samengebracht en hebben elkaar nodig. Die metaforische spreidstand is een constante in het werk. Het objectieve karakter van de waargenomen realiteit als ijkpunt wordt volledig in verhouding met de schilder geplaatst. Losgeslagen fantasmes vergroeien met die vertrouwde werkelijkheid en leven als symbiose verder. Er ontstaat een nieuwe realiteit, zo ver doorgedreven dat hij snijdt. Het beeld komt tot een onwaarschijnlijke scherpte. Het begrip van de walging is geëvolueerd van een letterlijk rauwe, onhygiënische walging naar een cleane, industriële perversie. De techniek van een gradiënt (deels een verwijzing naar de nieuwe zakelijkheid en het modernisme) wordt uitgepuurd en uitgetest. Want als de waarneming wordt verlaten, vult de fantasie van de schilder het verder aan; een gradiënt kiest voor de meest evidente uitbeelding van volume en vorm.